اوکالیپتوسدرختان غیر مثمر

اوکالیپتوس درخت بیوه ساز

اوکالیپتوس درخت بیوه ساز
Widowmaker (forestry)

در جنگلداری بیوه ساز) عساکر کوچک در یک درخت اکالیپتوس بالای یک خانه در حومه آدلاید استرالیا
در جنگل، اصطلاح widowmaker (بیوه ساز) یا قاتل احمق یک قسمت جدا شده یا شکسته اندام یا درخت را توصیف می کند و نشان دهنده خطراتی است که این اوکالیپتوس درخت بیوه ساز ویژگی ها باعث می شود، که باعث ایجاد تلفات کارگران جنگلی می شود. اداره ایمنی و بهداشت شغلی ایالات متحده “widowmakers” بیوه ساز را “شکستگی اندامهایی که آزادانه در درختان آویزان است یا در درختان نزدیک” آویزان است توصیف می کند. [۱]

Small widowmaker in a Eucalyptus tree above a house in suburban delaide, Australia

In forestry, the term widowmaker or fool killer describes a detached or broken limb or tree top and denotes the hazards that such features cause, being responsible for causing fatalities to forest workers. The U.S. Occupational Safety and Health Administration describes widowmakers as “broken off limbs that are hanging freely in the tree to be felled or in the trees close by.”[1]

Eucalyptus forests in California have been criticized
جنگل های اوکالیپتوس در کالیفرنیا مورد انتقاد قرار گرفته اند

because they drive out the native plants
زیرا اکالیپتوس گیاهان بومی را از بین می برند

and do not support native animals.
اوکالیپتوس حیوانات مادری را پشتیبانی نمی کند.

اوکالیپتوس

Wetlands are also reduced as the fast growing plants use a lot of water (Henter 2005).
همچنین گیاهان پرورش گیاهان از آبهای زیادی استفاده می کنند (Henter 2005).

Fire is also a problem.
آتش نیز یک مشکل است.

The 1991 Oakland Hills fire,
آتشفشان اوکلند هیلز ۱۹۹۱

which destroyed almost three thousand homes and killed 25 people,
که تقریبا سه هزار خانه را نابود کرد و ۲۵ نفر را کشت

was largely caused,
تا حد زیادی باعث شد

or at least made worse, by large numbers of eucalypts which were growing among the houses in the area.
یا حداقل باعث بدتر شدن، توسط تعداد زیادی از تخم مرغ ها که در میان خانه ها در منطقه رو به رشد است.

[۴] Williams (2002) Blue gum eucalyptus “gasoline trees” by firefighters,
[۴] ویلیامز (۲۰۰۲) توسط آتش نشانان،اکالیپتوس آبی را ” درختان بنزین ” نام گذاری کرده اند

stating “Blue gum eucalyptus doesn’t just burn,
اظهار داشت: “اکالیپتوس آبی فقط نمی سوزاند

it explodes, sending firebrands and
بلکه منفجر می کند، و شعله ها را ارسال می کند و

seeds shooting hundreds of feet in all directions.
دانه ها در تمام جهات صدها پا را تیراندازی می کنند.

Living next to one of these trees is like living next to a fireworks factory staffed by chain-smokers.
زندگی نزدیک یکی از درختان اکالیپتوس مانند زندگی در کنار یک کارخانه آتش با کارکنان زنجیره ای سیگاری است.

” He further observed that introduced eucalyptus trees blocked drains,
وی ادامه داد: “درختان اکالیپتوس راه های فاضلاب ها را مسدود می کنند،

tore up pavement,
سنگفرش و آسفالت را پاره پاره می کنند
and damaged foundations.
و به ساختمانها آسیب می زنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهل هشت − چهل =

دکمه بازگشت به بالا