درختان مثمر

به جای درختان بیثمر آبدوست آلاینده هوا مخرب خاک و شور کننده آب که بیشترشان خارجی مهاجم و سمی هستند انواع درختان میوه کاشته شود با اولویت هایی که بیان خواهد شد

دکمه بازگشت به بالا