4- کود طبیعی به جای شیمیایی (کبوترخانه، کود سبز، کود کرم

کود های طبیعی به جای کود شیمیایی خارجی سرطان زا
احداث کبوتر خانه و لانه کبوتر
کود سبز یا کاشت گیاهان تثبیت کننده نیتروژن
کود کرم خاکی با اضافه کردن کرم خاکی به خاک باغ و مزرعه

دکمه بازگشت به بالا