رهبری و طرح ما

این طرح با رهنمود مقام معظم رهبری امام خامنه ای در سال 87 که فرمودند بگردید طرحی نو در اقتصاد پیدا کنید شکل گرفت و افتخار ما این است که معظم له دو سال است با نامه ما در مراسم درختکاری میوه می کارند و نیز فرمودند بهتراست در طرح های آبخیز داری هم میوه کاشته شود

دکمه بازگشت به بالا