اجرای باغ قرآنی

باغ قرآنی اسلامی ایرانی برای حل مشکلات اقتصادی و زیست محیطی از داخل خانه ها شروع می شود و پارک و خیابان و بلوار را در بر می گردد و به جاده ها و جنگلکاری ها و باغات و مزارع و حتی کانون های ریزگرد و بیابان ها را در برمی گیرد

دکمه بازگشت به بالا