3- گیاهان زینتی واقعی (سبزی، میوه پاکوتاه، نشاء،هسته میوه)

کاشت و نگهداری گیاهان زینتی واقعی داخل اتاق ها و رواهروهای منازل، مجتمع های مسکونی ادارات و مجتمع های تجاری به جای گیاهان زینتی سمی خارجی مضر
یعنی کاشت و نگهداری سبزی، صیفی، گیاهان معطر، میوه های پاکوتاه، نشاء سبزیجات، هسته کاری میوه ها،

دکمه بازگشت به بالا