2- چمن واقعی (گیاهان مزروعی به جای گیاه رنگ و رو رفته آبدوست)

چمن به فضای باز بین باغ گفته می شود که شامل انواع سبزی، صیفی، غلات، گیاهان علوفه ای، گیاهان دارای الیاف و معطر و دارویی می باشد
نه گیاه خارجی دستکاری شده آبدوست بدترکیب رنگ و رو رفته خارجی که به دروغ چمن نامیده شده

دکمه بازگشت به بالا