حفظ و قرائت

طرح میلیون ها حافظ، قاری، خاشع
هر خانه و هر محل کار و هر تاکسی و اتوبوس

دکمه بازگشت به بالا