کنوکارپوس آمریکایی

درخت خطرناک وآلرژی زا و بیثمر کنوکارپوس آمریکایی حدود نیم قرن قبل وارد عربستان سعودی شد و از آنجا کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد و از سال 83 کشت وسیعش در استانهای جنوبی ایران انجام شد سال 92 تعداد 17 هزار نفر وسال 94 تعداد 24 هزار نفر در اهواز با خفگی و تنگی نفس با اولین بارندگی به بیمارستان کشیده می شدند که با تذکرما وهرس کامل آن تعداد مراجعین به بیمارستان 90 درصد کاهش یافت این درخت همجنین باعث تخریب خانه ها و لوله ها می شود و باعث ایجاد افت در نخل ها و تلخی عسل می شود

دکمه بازگشت به بالا