کنترل آفات

کنترل آفات طبیعی به جای سموم شیمیایی سرطان زای خارجی
پرندگان کنترل کننده آفات (هدهد، چکاوک، سنگ چشم، پرستو، بلبل، بلدرچین، کبک، اردک و…)
گیاهان همراه (ریحان، گل محمدی، سیر، موسبر و..
حشرات کنترل کننده آفات (کفشدوزک، سنجاقک و…
مواد طبیعی کنترل کننده (شیر گاو و…
مواد سمی طبیعی (سداب و…
اشیای کنترل کننده آفات

دکمه بازگشت به بالا